You are currently viewing <strong>Ciparu maisiņi</strong>

Ciparu maisiņi

Tiešais  mērķis.

Bērns, grupējot priekšmetus pēc vairākām pazīmēm – krāsas, lieluma, formas, nostiprina savas zināšanas.

Netiešais mērķis.

Kustību koordinācijas; acs-rokas koordinācijas treniņš; sīkās motorikas treniņš.

Nepieciešamie materiāli.

Auduma maisiņi (uz vienas puses uzrakstīts cipars, bet uz otras puses uzšūtas pogas, kas atbilst maisiņa uzrakstītajam ciparam), pogas, dažādi dabas materiāli (kastaņi, zīles, akmentiņi utt.), figūras, dažādu krāsu un lieluma bumbiņas.

Norise.

Bērns sagrupē pēc noteiktām pazīmēm pogas, figūras, dabas materiālus vai bumbiņas  (lieluma, krāsas, materiāla u.c.), tad pastāsta pēc kādām pazīmēm sagrupējis. Piedāvā bērnam padomāt, kā vēl  var citādāk sagrupēt priekšmetus. Tad tiek piedāvāti maisiņi, kuros bērnam jāieliek atbilstošs skaits priekšmetu. Bērns pēc taustes var mēģina atpazīt, piem., dabas materiālu vai figūras. Lai attīstītu abu roku smalko motoriku bērns ar labo roku tur maisiņu, bet ar kreiso liek iekšā  dažādus priekšmetus, vai arī ņem tos  ārā. Tad samaina rokas.

Varianti.

Bērns no maisiņa izvelk pogas un pēc parauga uz maisiņa otrā pusē izveido attiecīgu zīmējumu.