You are currently viewing Čunčulītis.

Čunčulītis.

Mērķi.

Apgūt dažādas aizdares tehnikas, sīkās motorikas treniņš, kustību koordinācija, acs-rokas koordinācija, pacietības, izturības, koncentrēšanās, gribasspēka treniņš.

Nepieciešamie materiāli.

Audums, pildījums spilvenam, pogas, spiedpogas, sprādze, rāvējslēdzis, diegi, olis.

Norise.

Uz vienas puses bērns iepogā un atpogā  Čunčulīša spārnu un knābīti.

Otrā pusē bērns atver un aizver Cunčulīša jaku.

Čunčulīša kaklasaitē satausta oli. Tad šo oli ar pirkstu palīdzību pārdzen no vienas ,,kabatiņas” uz nākamo.  Olis jāizbīda no apakšas  uz augšu un no augšas uz apakšu.

Čunčulīša kājas tiek atsprādzētas un aizsprādzētas.

Atbildēt