You are currently viewing Ciparu ripas.

Ciparu ripas.

Mērķis.
Palīdzēt apgūt skaitīšanu no 1 līdz 5. Sasaistīt kvantitāti ar simbolu, ieviest simbolu secīgumu. Mācīties no galvas secīgu skaitļu rindu.

Nepieciešamie materiāli.
Koka ripas, putuplasta cipari, pērlīšu stienīši, dažādi dabas materiāli.

Norise.
Bērniem lūdz nosaukt ciparus, kas redzami uz koka ripām. Tad palūdz salikt ciparus augošā secībā. Lūdz nosaukt konkrētā cipara kaimiņus.