You are currently viewing Dežurantu nedēļas vilcieniņš

Dežurantu nedēļas vilcieniņš

Mērķis: Uzņemties atbildību par grupas biedriem un tīrību kopīgajās telpās, atpazīt savu vārdu, redzes uztveri, redzes atmiņu.

Nepieciešamie materiāli:

Laminēts nedēļas vilciens, bērnu bildes (2 eksemplāri – 1 lielāka un 1 mazāka), bērnu  vārdi (2 eksemplāri) un  lipekļi.

Norise:

Uz sienas izvietots nedēļas vilciens.  Zem tā ir bērnu bildes, bet pretī attiecīgā bērna vārdi un mazāka bilde.  No rīta bērni vienojās, kas būs dežurants. Dežurējošais  bērns atrod savu bildi (mazo)  un uzlipina virs attiecīgās dienas vagoniņa. Tad atrod savu vārdu, kas ir  pie bērna lielās bildes un uzliek to uz dienas vagoniņa.

Visi bērni arī uzliek emociju kartiņu, lai dežurants zinātu, kādā noskaņojumā ir grupiņas biedri.

Turpmāk bērni pārvietojas no telpas telpā vilcieniņā, t.i., dežurants ir pirmais, bet  pārējie seko viņam.