You are currently viewing Didaktiskā spēle ,, Kustīgie akmentiņi ”

Didaktiskā spēle ,, Kustīgie akmentiņi ”

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, redzes uztveri, veicināt sensoro maņu- redzes, taustes, dzirdes attīstību, kas pozitīvi emocionāli ietekmē bērnu.

Nepieciešamie materiāli:

kaste, smiltis, akmentiņi ar burtiem.

Norise:

Skolotāja trīs vārtiņos, kas ir izveidoti smilšu kastē, novieto uzrakstus: kreisā, vidējā, labā. Smiltiņās tiek noslēpti burtu akmentiņi. Bērns smiltiņās meklē akmentiņu, tad nosauc to. Pēc skolotājas norādes novieto burtiņu  attiecīgos vārtiņos (skolotāja pacilā vārtiņos ievietoto kartīti un nosauc to, ar laiku bērnam patstāvīgi jāatrod kreisās, vidējās, labās puses vārtiņi). Kad vārtiņos ievietoti divi akmentiņi, izveidojas zilbe, ko sākotnēji izlasa skolotāja, bet vēlāk lasa paši bērni. Kad bērns apguvis zilbes, var lasīt 2, 3 zilbju  vārdus.