You are currently viewing <strong>Spēle “Ūdens pasaule”</strong>

Spēle “Ūdens pasaule”

Mērķis.

Nostiprināt zināšanas par ūdenstilpnēm, burtiem, ģeometriskām figūrām, cipariem, krāsām.

Nepieciešamie materiāli.

Laminēts spēles laukums, laminētas zivtiņas 2 eksemplāros (burtu, ciparu, ģeometriskās figūras), staigājamās figūras (zivtiņas), metamais kauliņš, lipeklis.

Norise.

Uz spēļu lauka ar lipekli uzliek zivtiņas (ciparu, ģeometrisko figūru vai burtu). Spēli sāk no pirmā lauciņa – ezera, strauta, avota (STARTS),kur novieto savas zivtiņu figūras. Spēlētāji pēc kārtas met kauliņu un katrā gājienā pārvieto savas figūras uz priekšu par tik lauciņiem, cik norāda metamais kauliņš. Tad jānosauc uz lauciņa esošais burts (cipars, ģeometriskā figūra, krāsa) un jāsameklē tāda pati zivtiņa  ārpus spēles laukuma. Uz viena lauciņa vienlaicīgi drīkst atrasties vairākas figūras. Nonākot uz lauciņa JŪRA, visi aplaudē, bet uzvar tas, kurš pirmais sasniedzis pēdējo lauciņu – okeāns. Ja uzmesto punktu skaits ir lielāks par vajadzīgo, tad atlikušie punkti jānoskaita atpakaļ un jāmēģina vēlreiz. Pārējie turpina spēli, lai noteiktu turpmākās vietas.