Bērnu radošo darbu izstāde “Manai Latvijai”

No 14. līdz 17. novembrim pirmsskolas grupās norisinājās bērnu zīmējumu izstāde “Manai Latvijai.”  Tas ir pirmsskolas bērnu veltījums Latvijai – tās dzimšanas dienā.

Visjaunākie bērni (1,5 – 3 g.v.)  – katrs izveidoja divus radošos darbus, tajos attēlojot Latvijas kontūru. Vienā darbiņā tika izmantota guaša un dažādi spiedogi, otrajā – plastilīns, kreppapīrs un aplikāciju papīrs. Vienu no šiem darbiem bērni uzdāvināja valsts dzimšanas dienā saviem vecākiem.

            Četrgadīgie bērni zīmēja savu Latviju dažādās tehnikās. Tika izmantoti  krāsainie krītiņi, akvareļu krāsas un krāsainie zīmuļi. No plastilīna tika veidoti cilvēciņi. Saviem  darbiņiem  bērni veidoja rāmīšus no plastilīna un akmentiņiem.

          Vecākās grupas bērni zīmēja savu sapņu pili, kurā varētu dzīvot ķēniņš vai valdnieks.  Idejas saviem radošajiem darbiem bērni smēlās pastaigas laikā pa Galēnu parku un muižas teritoriju. Vēl audzēkņi plastilīna noklāšanas tehnikā rotāja greznu pili ar tiltu – pils ieejā. Pēdējais darbiņš – māja svētku rotā ar valsts karogu un salūtu.

          Vecāko grupu bērni devās ciemos pie mazākajiem (un arī otrādi) un ar patiesu interesi un sajūsmu apskatīja izveidoto radošo darbiņu izstādi.

Pirmsskolas grupu skolotājas