Galēnu pamatskolas skolēni apmeklē Sarkaņkalnu

“Atmiņā palika skaistie dabas skati” (Alise un Astrīda)

“Patika puzles par mežu. Un arī atpūtas vieta” (Aivita)

“Patika dienas laiks un kolektīvs” (Rendijs)

“Zaļā klase bija aizraujoša, atmosfēra ideāla. Ieinteresēja klausītais par mežu, un invazīvajiem augiem. Atmosfēru ideālu manā skatījuma panāca kāds no stāstniekiem spēlējot “Griezīti” uz ģitāras” (Dans)

“Man visvairāk patika darboties darbnīcās un atmiņa paliks skats no kalna” (Viktorija)

“Man patika kā rādīja piemēru, kā siltina sienas no divām šķidrām vielām. Patika dabas skati, pats Sarkaņkalns, un ļoti daudz aktivitāšu saistībā ar dabu un mežu.” (Arta)

Šīs ir 9. klases skolēnu atsauksmes par braucienu uz pasākumu “Zaļā klase 2023”, kuru organizēja “ Latvijas Finieris” sadarbībā ar AS “ Latvijas valsts meži”. Pasākuma laikā, piedaloties dažādās aktivitātēs, skolēniem bija iespēja iepazīt meža apsaimniekošanas ciklu un kokrūpniecības nozari Latvijā. ???