Galēnu pamatskolas skolēnu komanda pilnveido zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā

Katru gadu biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” rīko pirmās palīdzības sniegšanas sacensības skolēniem, lai pilnveidotu skolēnu zināšanas un prasmes pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī lai motivētu rīkoties nelaimes gadījumā. Sacensības notiek Latvijas reģionos un uzvarētājkomandas tiekas Republikāniskajās skolēnu pirmas palīdzības sniegšanas sacensībās. Galēnu pamatskolas komanda uzsākusi apmācību kursu. Martā esam mācījušies vadlīnijas un teoriju. Šodien kopā ar instruktori Evu Rubeni apguvām praktiskās nodarbības.