Lieldienu zaķa šovs

Galēnu parkā 19. aprīlī norisinājās Galēnu pamatskolas 7. klases skolēnu rīkots “Lieldienu Zaķa šovs”. Pasākuma mērķis bija veicināt skolēnu prāta spējas, sadarbošanos un iepazīstināt ar Lieldienu tradīcijām.

  1. Lieldienu olu skate – klasēm vajadzēja izvēlēties no klases pa olai, pēc tam katra tika novērtēta. Vērtētāji bija Alise Čača, Sandis Endijs Dimitrijevs, vizuālās mākslas skolotāja Sandra Rimša.
  2. Olu ripināšana – katram skolēnam vajadzēja pa divām olām kuras vajadzēja aizripināt vistālāk. Vērtētāji Aivita Leimane un Kristiāns Ričards Kudeika.
  3. Zaķu spēles – šajā rotaļa vajadzēja pa parku sameklēt lapiņas ar burtiem un pēc tam sastādīt vārdu. Vadītāji bija Rendijs Noviks un Rinalds Bainors.
  4. “Zaķa skrējiens” no katras klases sešiem skolēniem vajadzēja sadalīties pāros un pārskriet šķēršļus uz laiku. Rotaļas vadītāji Arturs Rikovskis un Astrīda Trūpa.

Brīvajā laikā klašu kolektīvi varēja šūpoties, iziet Roberta Mūka filozofijas taku un izbraukt zirga ratos Galēnu muižas teritorijā.

Apbalvošana notika nākošajā dienā – 20.aprīlī skolas līnijā. Nominētās klases ieguva diplomus un pirmās 2. vietas arī Lieldienu sveces.

Skolēniem pasākums radīja pozitīvas emocijas, it īpaši pēcpandēmijas laika, kad jau ilgu laiku nekas tāds skolā nav norisinājies. Skolēnu atsauksmes bija ļoti pozitīvas, kaut arī uz neskaitāmajām kļūdām kuras varējām labot, daudziem, pēcsvētku skolas pasākums ieinteresēja.