You are currently viewing <strong>Grāmata-tāfele.</strong>

Grāmata-tāfele.

Mērķis.
Gatavoties rakstīšanai un lasīšanai. Bērns trenējas pārvaldīt muskuļus, kas nepieciešami rakstīšanas mehāniskai veikšanai, un mācās turēt rakstāmlietu.

Nepieciešamie materiāli.
Tāfele, aukla, sūklis, krīts, ievēršanas riņķi, grāmata ar attēliem un vārdiem.

Norise.
Bērni noraksta vārdu.