You are currently viewing <strong>Nedēļas mantu glabātuve.</strong>

Nedēļas mantu glabātuve.

Mērķis.
Atpazīt un izšķirt skaņas, saklausīt skaņu vārda sākumā. Iepazīt skaņai atbilstošu simbolu.

Nepieciešamie materiāli.
Caurspīdīgs maiss ar rāvējslēdzēju, laminēts attēls, kurā ir redzama skolotāja pie tāfeles, korķa tāfele.

Norise.
Skolotāja nedēļas sākumā iepazīstina ar jauno burtu un uz runājošās tāfeles esošā nedēļas mantu glabātavas maisiņa uzraksta jauno burtiņu. Tad nedēļas laikā maisiņā tiek ieliktas bērnu atrastās mantiņas ar atbilstošo burtu. Bērns uz lapas, kas ir maisiņā, uzraksta atrastās mantas nosaukumu.