Karjeras diena 9. klasei “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”


9.martā devītās klases skolēni piedalījās konferencē “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”.
Iepazināmies ar Kandavas lauksaimniecības, Daugavpils būvniecības un Smiltenes tehnikuma ,
Jēkabpils agrobiznesa un Malnavas koledžas , Bulduru dārzkopības vidusskolas, Vidzemes dizaina un
tehnoloģiju tehnikuma, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Ogres tehnikuma
piedāvāto profesiju klāstu.
Konferencē uzzinājām par karjeras iespējām šādās jomās: veterinārmedicīnas asistents,
lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā,
mehanizācijas tehniķis, meža mašīnu operators, augkopības tehniķis, dārzkopības tehniķis.
Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājas vietnieks R. Pulkstenis organizēja diskusiju par jauniešu
iespējām un vajadzībām laukos.
Konferenci prasmīgi un interesanti vadīja mediators Kaspars Ozoliņš.

Konferences laikā bija iespēja arī sarīkot klases ballīti ar atraktīvo grupu “Citi zēni”.