Pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi uzstājās ar Ziemassvētku sveicieniem

22.12. Galēnu pamatskolas pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi uzstājās skolas Mazajā zālē ar Ziemassvētku sveicieniem!

Paldies skolotajām Ilonai Sondarei, Ivetai Upeniecei un Birutai Brūvelei par skolēnu sagatavošanu!