Konkurss “Es mīlu Tevi, Latgale!”

17.novembrī Tēvzemes nedēļa Galēnu pamatskolā noslēgusies ar konkursu “Es mīlu Tevi, Latgale!”, 5.-9. klašu skolēniem.

Konkursā bija iespēja sacensties dažādu jomu jautājumos: vēsture, kultūrvēsture, ģeogrāfija, valoda, kino, deja, teātris, matemātika, tehnoloģijas, senie amatu rīki, mūzika, jautājumi par Galēnu ciemu un pagastu.

Ļoti sīvā cīņā pēdējā kārtā uzvarējušajiem konkursantiem jautājumus bija sagatavojuši un video formātā iesūtījušu: Galēnu kultūras nama vadītāja Anna Vanaga, Sīļukalna un Galēnu pagastu pārvaldes vadītāja Iveta Broka-Kazāka, mūziķis, skolotājs , sabiedriski aktīvais Arnis Slobožaņins, Vispārējo dziesmu un deju svētku deju virsvadītājs Ilmārs Dreļs, Rēzeknes mūzikas vidusskolas 1.kursa audzēknis, skolas absolvents Miks Severīns Bernsons, balvas “Latvijas lepnums” ieguvēja Marta Binduka, R.Mūka muzeja vadītāja Gita Palma, Europe Direct Dienvidlatgale centra vadītājs Oskars Zuģickis , amatierteātra “Kas ir, tas ir” aktieris Aivars Tauriņš, matemātikas skolotāja Tatjana Lazareva, Eiropas kustība Latvijā ģenerālsekretāre Liene Valdmane u.c.