You are currently viewing <strong>Pirmsskolas bērni apmeklē izstādi ,, 2023. gada simboli Latvijā”.</strong>

Pirmsskolas bērni apmeklē izstādi ,, 2023. gada simboli Latvijā”.

Pirmsskolas bērniem (4 g.) mēneša tēma ,, Ūdens – dzīvības pamats”. Šajā laikā bērni tika iepazīstināti ar ūdens dažādām formām, lielo nozīmi cilvēku dzīvē, dažādām ūdens tilpnēm, kā arī dzīvību ūdenī. Šajā nedēļā bērni apguva ,,D” burtu, tāpēc bērni iepazinās ar ūdenstilpni- dīķis un tajā dzīvojošiem iemītniekiem. Savdabīgākais dīķa iemītnieks ir dēle. Tā kā Galēnu bibliotēkā ir apskatāma izstāde ,, 2023. gada simboli Latvijā”, un viens no gada bezmugurkaulniekiem ir medicīniskā dēle, pirmsskolas bērni devās uz bibliotēku, lai uzzinātu ko jaunu par šo dīķa iemītnieku. Ar izstādi iepazīstināja vienmēr jaukā un sirsnīgā bibliotekāre Anita Kokina.  Viņa pastāstīja mums ne tikai par dēli un tās dzīves ciklu, bet pastāstīja arī par citiem 2023. gada simboliem Latvijā. Tā, piemēram, šī

Gada putns- lakstīgala.

Gada augs un sūna –parastā purvpaparde .

Gada gliemis- lielais gludgliemezis .

Gada dzīvnieks izvēlētas divas Latvijā sastopamās ķirzaku sugas – pļavas un sila ķirzakas .

Gada dzīvotne – kritala.

Gada kokaugs- smaržlapju roze.

Gada kukainis – daudzveidīgā mārīte.

Gada sēne – daivainā čemurene.

Pirmoreiz arī izvēlēta arī gada gļotsēne- pušķainā šokolādes gļotsēne .

Pēc interesantā stāstījuma bērniem bija iespēja aplūkot dažādas grāmatas un uzspēlēt galda spēles.