Labo darbu nedēļa pirmsskolā

Labo darbu nedēļas ietvaros Galēnu pirmsskolas bērni ar skolotājām devās uz Vidsmuižas draudzes baznīcu, kur ekskursiju mums vadīja priesteris Aivars Kursītis. Uzzinājām, kas notiek baznīcā. Baznīca ir ēka, kurā pulcējas ticīgie cilvēki uz Svēto Misi, te notiek arī kristības, kāzas, bēres un citi pasākumi. Protams, cilvēki var nākt jebkurā laikā un lūgties individuāli. Šeit ir klātesošs Dievs, par ko liecina sarkanā uguntiņa galvenajā altārī, kura vienmēr spīd. Caur Svēto Sakramentu mēs pieņemam Jēzu.    Baznīcā ir vairāki biktskrēsli. Kad tajā sēž priesteris, ticīgie var izsūdzēt grēkus un no Dieva saņemt piedošanu. Caur priesteri runā pats Dievs. Šeit ir arī vairāki zvani. Visbiežāk tos zvana, kad sākas Svētā Mise. Dievnamā ir 3 altāri un pie tiem ir gleznas. Šobrīd nevarējām apskatīt Svētā Jura gleznu, jo tā tiek restaurēta . Vēl šeit ir uzstādītas statujas. Vienā no tām redzam Dievmāti Mariju, kuru mēs arī saucam par Māmiņu, jo Viņa lūdzas  un rūpējas par visiem cilvēkiem. 2. oktobrī draudze svinēja Ražas svētkus. Šajā nolūkā draudzes ticīgie atnes daļu no izaudzētās ražas, pateicas Dievam par to , un rotā baznīcas altārus. Pēc tam šos ražas ziedojumus nogādā uz priesteru skolu jeb Garīgo semināru, lai ar labdarību atbalstītu topošos priesterus.