Galēnu pamatskolas pirmssskola skolēni piedalījās A. Eriņas piemiņas konkursā “Nūdreb sirds…”

Galēnu pamatskolas pirmskolēni piedalījās A.Eriņas piemiņas konkursā “Nūdreb sirds…” jaunajiem vokālistiem un dziesmu autoriem. Paldies skolotājai Birutai Brūvelei par audzēkņu sagatavošanu!