You are currently viewing Galēnu pamatskolas atbalsta personāls piedalās apmācībās

Galēnu pamatskolas atbalsta personāls piedalās apmācībās

 Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centrā

Galēnu pamatskolas atbalsta personāls no 10.03.23- 12.03.23  piedalījās  Agrīnās rehabilitācijas programmā bērniem ar redzes un kompleksiem traucējumiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centrā. Tā bija lieliska pieredze, vērojot dažādo mācību procesu. Atbalsta personāls iepazinās ar dažādu skolēnu izglītošanas specifiku, dažādiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kā arī mācību materiālu pielāgošanas iespējām. Pirmajā dienā konsultācijas sniedza redzes pedagoģes, speciālais pedagogs, psihologs, mūzikas pedagogs, logopēds. Otrajā dienā notika multisensorās, kanisterapijas nodarbības, kā arī nodarbības ar speciālo pedagogu, mūzikas pedagogu, logopēdu, fizioterapeitu, psihologu. Programmas noslēdzošajā dienā atbalsta personāls apmeklēja nodarbības pie logopēdes, sporta skolotājas, speciālās pedagoģes, mūzikas pedagoga, fizioterapeita, kā arī bija iespēja kopīgi piedalīties mākslas nodarbībās.

Programmas noslēgumā Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centra speciālisti  sniedza ieteikumus, kā pielāgot mācību procesu   atbalsta personālam darbā ar audzēkņiem, kuriem ir dažāda veida traucējumi.

Galēnu pamatskolas atbalsta personāls pateicas Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centra speciālistiem, kuri sniedza vērtīgus padomus.