Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss “Pa-smejies!”

Mākslinieka un karikatūrista Edgara Ozoliņa piemiņai veltītā skolēnu karikatūru zīmējumu konkurss “Pa-smejies!”

1.aprīlī, Galēnu pamatskolas 5.-9.klases konkursa dalībnieki devās uz  Ķekavu, Ķekavas novadpētniecības muzeju, uz apbalvošanas pasākumu.

Šogad konkursa tēma bija “Melnis kaķis ceļo uz Marsu”. Tika iesūtīti 1593 skolēnu uzzīmēti darbi (šarži, komiski vai karikatūras) no 164 Latvijas skolām.

Galvenās  Godalgas saņēma piecas klašu grupas labākie darbi: 1.-4.kl., 5.-7.kl., 8.-9.kl., 10.-12.kl., mākslas skolām. Mūsu skolēni:  J.Strods, G.Strods, M.Āriņa, S.E.Dimitrijevs, A.Čača, A.Trūpa, A.Pudule, R.Lacs, D.K.Jansons, E.Lempa, E.Rimša,S.Ruža, A.Tumāne.A,Benislavskis – saņēma pateicības un piemiņas dāvanas.

Galvenie vērtēšanas kritēriji bija uzzīmētā darba ideja, aktualitāte un oriģinalitāte. Žūrijas komisijā piedalījās karikatūristi – Z. Zaharāns, Dz. Melnis, K. Auzenbergs. Pasākuma noslēgumā bija meistarklase, kuru vadīja šie trīs karikatūristi. Pasākuma dalībnieki nosauca 3 lietas, ko karikatūristi arī uzzīmēja karikatūrā. Šīs lietas bija: autobuss, kaķis, suns. Karikatūristiem sanāca interesantas karikatūras! Mūsu skolēniem vairāk patika Zemgusa Zaharāna zīmētā karikatūra.

Pēc pasākuma mēs izstaigājām un apskatījām Ķekavas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas, kurās varēja vērot arī visu dalībnieku iesniegtos darbus. Konkursa darbus varēs apskatīt muzejā no 01.04.-06.05.20022. Apmeklējuma reizē iespējams apskatīt arī:

-karikatūrista E.Ozoliņa pastāvīgo ekspozīciju, kura 2021. gada nogalē tika pilnībā atjaunota;

-karikatūristu izstādi “3 vīri – humors un satīra”;

-pastāvīgo ekspozīciju “Ķekavas novada 5 stāsti”.

Vēl visus konkursa dalībnieku darbus var apskatīt facebook , Studija Karikatūristi.lv

Paldies par jauko pasākumu Ķekavas novadpētniecības muzejam!