Meteņdienas svētki Galēnu pamatskolā

12.02.2024. tika svinēti pavasara gaidīšanas svētki – Meteņi.

Izglītojamiem bija iespēja izzināt Meteņu tradīcijas – rotaļās, mīklās un izdarībās.

Sirsnīgi pateicamies Bainoru ģimenei, īpaši Ilzei, par sadarbību un atbalstu pasākuma organizācijā!

Meteņi ir jautri pavasara gaidīšanas svētki, tāpēc arī pirmsskolas Rūķīši ņēma dalību svētku svinēšanā-izzināja Meteņu tradīcijas, minēja mīklas, vizinājās ar ragaviņām un zirga pajūgā.😊🐴❄️🛷