Konkurss “Misija Jūra 2030”

Pagājušā gada nogalē VATP sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un LIAA izsludināja konkursu 4.-9. klašu skolēniem ar iespēju balvās iegūt aizraujošus eksperimentu komplektus Baltijas jūras izzināšanai, bezmaksas “Nākotnes klases” izbraukuma nodarbību savā skolā un apmaksātu Latvijas zinātnes centru apmeklējumu. Konkursā piedalījās 1176 skolēni no 67 klasēm, bet eksperimentu komplektus kopumā saņēma 56 klases visā Latvijā.

Eksperimentu komplekti, kurus skolēni saņēma kā balvu par dalību konkursā, sagatavoti trim dažādiem līmeņiem un katrā no tiem ir pieejams aprīkojums trīs dažādu eksperimentu veikšanai.

Tā, piemēram, 4. klašu skolēni mācīsies filtrēt jūras ūdeni un iepazīt zemūdens pasauli.

5. līdz 7. klašu skolēni iepazīsies ar jūras iemītniekiem, kuri dzīvo dažādās dziļuma zonās,

bet 8. un 9. klašu skolēni veiks ūdens kvalitātes mērījumus, kā arī uzzinās, kā izmantot ūdens enerģiju un elektrolīzes procesā iegūt ūdeņradi.

Eksperimentu komplektus izstrādāja VATP, kuram ir nozīmīga pieredze darbā ar skolu jaunatni un biznesa ideju autoriem.

“Misija Jūra2030”

ir daļa no Latvijas valsts tēla stratēģijas, kuru īsteno LIAA. Misijas mērķis ir veicināt Latvijas iesaisti starptautiski aktuālu problēmu risināšanā. Viena no šādām problēmām – tīra ūdens pieejamība. Ar “Misiju Jūra 2030” iestājamies par reģionam nozīmīga resursa – Baltijas jūras – atjaunošanu, radot apstākļus un instrumentus, lai ilgtermiņā novērstu jūras bojāeju, jo Baltijas jūra ir viena no piesārņotākajām jūrām pasaulē. “Misijas Jūra 2030″ specifiskais mērķis ir kļūt par globālo līderi ūdens piesārņojuma monitoringā, nodrošinot pilnīgu piesārņojuma monitoringu, statistiku un datu apstrādi.

Informācija no

LIAA Komunikācijas un informācijas departamenta

Šajā konkursā piedalījās un eksperimentu komplektus saņēma Galēnu pamatskolas 9.klases skolēni.

Paldies – skolotājai Jūlijai Belkovskai par aktivitāti, skolēnu ieinteresēšanu un rosināšanu domāt par pasaules globālām problēmām!