Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums

Aglonā ir dzīvojusi dzejniece Rozālija Tabīne, kura zināma ar vārdu Naaizmērstule. Viņas piemiņai Aglonas vidusskola rīko Latgales lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkursus. Arī Galēnu pamatskolas skolēni regulāri piedalās šajos konkursos- gan zīmē, gan raksta radošos darbus.

9.martā Aglonas vidusskolā notika Naaizmērstulei veltītā konkursa noslēgums, uz kuru tika uzaicināti 9 skolēni. Atzinības par radošajiem darbiem ieguva Kristaps Rimša, Rūta Stafecka, Egīls Sprindžs, Edīte Rimša. Kristaps ieguva arī Daugavpils Universitātes balvu, bet Rūta- Preiļu novada IP izglītības darba speciālistes Evelīnas Visockas simpātiju balvu un Aglonas TIC darba organizatores Annas Stafeckas simpātiju balvu. Maija Sermā tika novērtēta kā viena no 12 dalībniekiem, kura darbu rakstīja latgaliski. Atzinības par ilustrācijām saņēma Guntis Strods, Amanda Briška, Krista Reinsone, Nikita Vulāns. Amanda saņēma arī žūrijas simpātiju balvu.

Bija patīkami, ka Naura Pudula radošais darbs “Mans kastanis kabatā” kalpoja kā ideja apgleznotajiem kastaņiem, ko saņēma katrs pasākuma apmeklētājs. Bet pasākuma noslēgumā skanēja Egīla radošais darbs “Dvēseļu koks”, un skolas gaitenī Dvēseļu kokā likām lapiņas ar labiem, svarīgiem vārdiem, kas sasilda ikviena sirdi.

Pasākumā klausījāmies skanīgas dziesmas, ko izpildīja Aglonas vidusskolas ansambļi, dzirdējām fragmentus no konkursantu darbiem. Noslēgumā visi nodziedājām veltījuma dziesmu Naaizmērstulei un Aglonai “Gaismys ceļš Aglyunā”.