Tiešsaistes nodarbība 5. – 6. klasei “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”

 

15. februārī 5. un 6. klases skolēniem, dabaszinību stundas ietvaros, notika tiešsaistes nodarbība “Kā efektīvi izmantot enerģiju?”. Tiešsaistes nodarbību organizēja Elektrum Energoefektivitātes centrs, skolu programmas “Dzīvei gatavs” ietvaros. Tiešsaistes nodarbību vadīja Anna Luīze.

Nodarbības sākumā skolēni izteica savu viedokli virtuālajā tāfelē Padlet par to, kas ir enerģija, kur elektrība tiek izmantota, kāpēc ir jātaupa elektrība. Tad izglītojamie noskatījās video par enerģijas taupīšanu un pierakstīja dažādus veidus, kā efektīvi izmantot enerģiju un kā enerģija tiek lieki patērēta. Nākošajā uzdevumā skolēni aprēķināja, kādu spuldzi ir energoefektīvāk izmantot: LED spuldzi vai kvēlspuldzi. Trešajā uzdevumā skolēni analizēja diagrammu par elektrības patēriņu un atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

Nodarbības vadītāja uzdeva arī dažādus āķīgus jautājumus, piemēram, kāpēc ziemā velkam cimdus un cepuri? Nodarbības noslēgumā, platformā Quizizz, skolēni atbildēja uz jautājumiem par nodarbību.

Apkopojot skolēnu atsauksmes par nodarbību tika secināts, ka skolēni atzinīgi novērtēja nodarbību tiešsaistē, kā arī pozitīvo nodarbības vadītāju.

Skolēnu atsauksmes pēc nodarbības:

  • Es iemācījos, kas ir enerģija. (Ēriks)
  • Es iemācījos, kas ir kWh. (Maija un Kristiāna)
  • Man patika pildīt darba lapas. (Megija)
  • Es uzzināju, ka par gaismu gadā var maksāt 10 centi. (Aldis)
  • Uzzināju, kā taupīt enerģiju. (Rūta un Egīls)
  • Man patika, ka varēja pildīt uzdevumus telefonā. (Dāvis)
  • Es šodien uzzināju, kā var ekonomēt elektrību. (Amanda)

Paldies skolēniem par aktīvu dalību nodarbībā! Un Marekam Briškam par IKT nodrošināšanu nodarbības laikā!

Dabaszinību skolotāja:

J. Belkovska