Esiet sveicināts Galēnu pamatskolas mājaslapā!

X

Sporta panākumu sadaļas izmaiņas

Uz doto brīdi, sporta panākumi parādīsies uzreiz Jaunumu sadaļā, un netiks atsevišķi attēloti Sporta sadaļā! Tuvākajā laikā plānota izmaiņu ieviešana Sporta sadaļai, tās pārstrāde un aktuālākās informācijas apkopošana. Jaunā Sporta sadaļa - drīzumā! Mēs esam šeit, lai dalītos ar saviem panākumiem kopā ar Jums!

Komandu olimpiāde “Uzdrīkstos! Domāju! Radu!”

Šogad, pirmo reizi, 4. un 5. klašu skolēni piedalījās komandu olimpiādē, kuru organizēja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs (LU SIIC) projekta Prātnieku laboratorija ietvaros. Olimpiādes mērķis bija rosināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, matemātiku un tehnoloģijām. Aktivizēt un padziļināt pētnieciskās darbības, matemātiskās modelēšanas, programmēšanas, radošo prasmju attīstīšanu, kā arī deva iespēju skolēniem iegūt pieredzi problēmrisināšanā. Galēnu pamatskolu pārstāvēja 4.klases komanda “Gudrākā klase” – Gundija Sondare, Raimonds Bainors, Dāvis Auziņš, Jurģis Strods, Ivita Sprindža, Nikola Upeniece.  Un 5. klases komada “Reaktīvie” – Guntis Strods, Kristaps Rimša, Meģija Āriņa, Emīls Barkovits, Maija Sermā, Ēriks Ivanovs. Olimpiāde sastāv no 3 kārtām. Pirmā kārta norisinājās tiešsaistē 24.martā

Lasīt vairāk »

Erudīcijas konkurss “FIZMIX Eksperiments”

”FIZMIX Eksperiments” ir AS “Latvenergo” erudīcijas konkurss 8. un 9. klašu skolēniem. Konkursa galvenais mērķis: veicināt interesi par eksaktajām zinātnēm, izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veidot izpratni par videi draudzīgas enerģijas ieguvi, izmantošanu un saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī ieinteresēt nākotnē izvēlēties inženiertehniskās profesijas. Sacensība risinājās visas Latvijas mērogā – konkursā sacentās komandas no Rīgas, Kurzemes, Vidzemes, Zemgales, Latgales reģiona, kā arī Rīgas pilsētas. Kopumā, Latgales reģionā, konkursam pieteicās 51 komanda, kas bija vislielākais komandu skaits starp visiem reģioniem. Latgales reģionā startēja arī Galēnu pamatskolas 8.klases komanda “Zaļie Ņūtoni” un 9.klases

Lasīt vairāk »

Konkurss “Gudrs, vēl gudrāks” 6.klasē.

Šogad katra klase piedalās konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”. Ar nepacietību arī 6.klases skolēni gaidīja savu kārtu. Sakarā ar Covid lielo saslimušo skaitu, nācās konkursu vairākas reizes pārcelt. 24.martā jau no paša rīta valdīja satraukums- skolēni gatavojās piedalīties konkursā. Konkurss notika 6.klases telpā 7. stundas laikā. Konkurss norisinājās 3 kārtās. 1.kārtā visi skolēni atbildēja uz 10 jautājumiem ar jā/nē, mācīšanās platformā Kahoot! 2.kārtā sacentās 4 skolēni, kuri pirmajā kārtā ieguva lielāko punktu skaitu. 2. kārtā skolēni arī  Kahoot! platformā atbildēja uz 10 jautājumiem, izvēloties vienu no 4 atbilžu variantiem. 3.kārtā palika cīnīties par gudrākā skolēna titulu 2 skolēni ar lielāko punktu

Lasīt vairāk »

Aglonas vidusskolas Naaizmērstulei veltītā Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss

Konkursa tēma: “ Lobi dorbi var byut leli un mozi.”             (Naizmērstule)  Konkursā, Galēnu pamatskolas 7. un 8.klases skolēni, zīmēja ilustrāciju par doto tēmu. Ilustrācijās atainoja ainavas, sakopšanas darbus, lielu un mazu labo darbu nozīmi ikdienā. Ilustrācijas varēja zīmēt sev pašam brīvi izvēlētajā tehnikā, atbilstoši iecerei. Konkursa noslēgums notika attālināti 2022.gada 10.martā. Sveicam 5.-7.klašu grupā Sandi Endiju Dimitrijevu ar 2.vietu                8.-9.klašu grupā Edīti Rimšu  ar 3.vietu.

Lasīt vairāk »

Karjeras diena 9. klasei “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”

9.martā devītās klases skolēni piedalījās konferencē “Turīgs un veiksmīgs nākotnes laukos”.Iepazināmies ar Kandavas lauksaimniecības, Daugavpils būvniecības un Smiltenes tehnikuma ,Jēkabpils agrobiznesa un Malnavas koledžas , Bulduru dārzkopības vidusskolas, Vidzemes dizaina untehnoloģiju tehnikuma, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Ogres tehnikumapiedāvāto profesiju klāstu.Konferencē uzzinājām par karjeras iespējām šādās jomās: veterinārmedicīnas asistents,lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā,mehanizācijas tehniķis, meža mašīnu operators, augkopības tehniķis, dārzkopības tehniķis.Jauno zemnieku kluba valdes priekšsēdētājas vietnieks R. Pulkstenis organizēja diskusiju par jauniešuiespējām un vajadzībām laukos.Konferenci prasmīgi un interesanti vadīja mediators Kaspars Ozoliņš. Konferences laikā bija iespēja arī sarīkot klases ballīti ar atraktīvo grupu “Citi zēni”.

Lasīt vairāk »

Radošo darbu konkurss veltīts Latgales patriotam un dzejniekam Ontonam Slišānam

  Dzejnieks, rakstnieks, folklorists, novadpētnieks un mākslinieks Ontons Slišāns ir ziemas saulgriežu bērns, dzimis 28.decembrī, bet vārdadienu svinēja 18.janvārī. Šis laiks Ontonam bija radošais laiks, kad viņš savu aktīvo darbību veltīja Ziemeļlatgalei. Mēģināsim sajust Ontona Slišāna garu – piedaloties radošo darbu konkursā. Konkursa mērķis: apliecināt piederību un mīlestību savam dzimtajam novadam un stiprināt latgalisko kultūridentitāti. Ontona Slišāna dzejolis KOTRU GODU Kotru godu kaids breinums nūteik. Div teleišus gūteņa atnas. Treis jiereņi vuškeņai atskrīn. Visteņa ūlu bez čaulas izdiej. Zam ūzula zeiļu pībierst kai dečs. Vacyns puorstuoj peipiet i olu dzert. Māmeņa seņgaideitu duovonu nūpierk. Tieteits nu tierga jaunu mašynu atdzan.

Lasīt vairāk »
Skolas Vīzija
Mūsdienīga, konkurētspējīga, izaugsmi atbalstoša, tradīcijām bagāta, videi draudzīga lauku skola.
Skolas Misija
Dinamiska vispārizglītojoša izglītības iestāde, kurā ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību un ir radīti labvēlīgi apstākļi katra izaugsmei, kas veicina patstāvīgu, atbildīgu, lietpratīgu cilvēku izaugsmi.
Skolas Mērķis
Skolā mācās lietpratīgi skolēni, kuri ir ieinteresēti savā izaugsmē, prot izvirzīt un sasniegt savas ikdienas dzīves un izglītošanās mērķus, izprot un izmanto pašvadītas mācīšanās principus.
Previous
Next

Sadarbības partneri