Galēnu pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes komanda, projekta “Kontakts2” ietvaros, realizēja pasākumu izlaušanās istaba- “EVERYDAY HERO”.

24.11. Galēnu pamatskolas Skolēnu pašpārvaldes komanda, projekta “Kontakts2” ietvaros, realizēja pasākumu izlaušanās istaba- “EVERYDAY HERO”.

Izlaušanās istabas organizācijas mērķis bija stiprināt sadarbības prasmes klašu kolektīvos, veicināt līdzdalību, iedrošināt ikvienu skolēnu pārvarēt savas sociālās trauksmes un būt varonim ikdienā, stiprināt skolas vērtības: cieņu, sadarbību un mērķtiecību.

Par pamatu izlaušanās istabas izveidei tika ņemts eposs “Lāčplēsis”.

Dalībniekiem, sadarbojoties un pieņemot kopīgus lēmumus, bija jāatrod pareizais izlaušanās istabas ciparu kods.

Izvērtējot atgriezenisko saiti no dalībniekiem, esam gandarīti par paveikto:

-3% skolēnu bija jāpārvar savas iekšējās trauksmes, lai izpildītu uzdevumu;

-54% skolēnu gribētu atkārtot šādu piedzīvojumu kopā ar savu klases kolektīvu.

Visātrāk pieņēma pareizos lēmumus un atslēgas kodu atklāja 7.klases kolektīvs. Īpašs PALDIES:

Ērikam par neatlaidību, Kristiānai par pareizo domu gājienu un Iļjam par loģiku!

P a l d i e s Skolēnu pašpārvaldes komandai par ieguldīto darbu, laiku, izdomu un skolas skolēnu kolektīva saliedēšanu!