You are currently viewing Profesijas ziedošam pavasarim.

Profesijas ziedošam pavasarim.

(15.04. – 19.04.) Mazie rūķīši turpināja iepazīt jaunas profesijas, kas cieši saistītas ar puķēm – mākslinieks un florists. Nedēļas sākumā bērni devās uz Galēnu Roberta Mūka muzeju, kur bērni apskatīja Gitas Palmas gleznu izstādi ,, Vilcienu meitenes stāsts”. Bērni salika vilcienu puzli, kā arī apskatīja, kā kustās rotaļu vilciens. Paldies Ingai Skrūzmanei-Mičulei par lielisko iespēju bērniem apgleznot ar puķēm savus T- kreklus. Nedēļa tika noslēgta ar florista profesijas iepazīšanos. Paldies Intai Ūsānei par brīnišķīgo iespēju bērniem izveidot pašiem savu ziedu kompozīciju.