You are currently viewing Rakstāmplanšete.

Rakstāmplanšete.

Mērķis.
Gatavoties rakstīšanai un lasīšanai. Bērns trenējas pārvaldīt muskuļus, kas nepieciešami rakstīšanas mehāniskai veikšanai, un mācās turēt rakstāmlietu.

Nepieciešamie materiāli.
Uzzīmēta, ielaminēta planšete.

Norise.
Uz planšetes bērni raksta burtus, noraksta vārdus, zīmē.