You are currently viewing Reljefs.

Reljefs.

Mērķis.
Vizuāli iepazīt Zemes reljefu un tā īpatnības.

Nepieciešamie materiāli.
Plastmasas trauks, vieglais plastilīns, mēģene, pipetes, ūdens, etiķis, soda, sarkanā pārtikas krāsa, ielaminētas kartiņas ar vārdiem: kalns, līdzenums, ezers.

Norise.
No vieglā plastilīna izgatavo zemes reljefa maketu: vairāku veidu kalnus – augstāko ar sniegu, vidējo bez sniega un vienu ar vulkānisko izvirdumu, kam iekšā ievieto mēģeni eksperimentam. Reljefā kalnu pakājē veido grāvīti upei un beigās veido ezera tilpnes vietu. Plastmasas trauku, kurā izveidots makets, iekrāso attiecīgi brūnā, oranžā un dzeltenā krāsā, atdarinot zemes uzbūvi. Skolotāja rāda un stāsta bērniem par Zemi, tās uzbūvi, reljefu. Stāstījuma laikā tiek izmantotas kartiņas ar vārdiem, tādējādi apzīmējot konkrētu vietu. Stāstījumu papildina eksperimenti. 1. Uz sniegotā kalna uzliek īsto sniegu un pēta, kas notiks. 2. Ar pipetēm bērni pilina uz kalna un skatās, kas būs tālāk. 3. Vulkānā iestrādātajā mēģenē ieber pārtikas krāsu, ielej etiķi un ieber sodu. Bērni skatās un stāsta, kas notiek eksperimenta laikā.