You are currently viewing Rūķīšu burtu ābece

Rūķīšu burtu ābece

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, redzes uztveri, redzes atmiņu, veicināt sadarbību starp skolotāju un vecākiem.

Nepieciešamie materiāli:
papīrs, laminēšanas plēvītes, sakabes riņķi.
Norise:
Bērni sadarbībā ar vecākiem veido savu rūķu ābeci (pirmsskolas grupas nosaukums ,,Rūķīši”). Nedēļas beigās bērnu vecākiem whatsApp grupā tiek nosūtīts burts, ko nedēļas garumā bērni mācījušies bērnudārzā. Tad brīvdienās vecākiem kopā ar bērnu jāatrod trīs lietas, kur sastopams mācītais burts, nofotografē un nosūta whatsApp grupā. Bērni ar vecākiem arī savā viedierīcē apskata arī citu bērnu iesūtītos attēlus. No iesūtītā materiāla tiek izveidota burtam atbilstoša lapa. Bērni jau grupiņā ņem gatavo ābecītes materiāla un kopā tiek pārrunāti atrastie attēli atbilstoši burtam. Paralēli tiek gatavotas kartītes ar atrastajiem vārdiem, kam apakšā zem attēla tiek rakstīts vārds ar lieliem drukātiem burtiem, bet apakšā zem tiem raksta vārdu ar mazajiem burtiem (zaļā krāsā un ar mazāku burtu izmēru). Brīvos brīžos bērniem tiek piedāvātas šīs attēlu
kartītes un pēc vārdu parauga viņiem jāsaliek vārds no lieliem vai arī no maziem burtiem.