You are currently viewing Rēzeknes novada izglītības iestāžu koru un ansambļu sadziedāšanās pasākums “Tauriņi dzied vasarai.”

Rēzeknes novada izglītības iestāžu koru un ansambļu sadziedāšanās pasākums “Tauriņi dzied vasarai.”

10.05.

Galēnu skola 5.-9.klašu vokālais ansamblis piedalījās Rēzeknes novada izglītības iestāžu koru un ansambļu sadziedāšanās pasākumā “Tauriņi dzied vasarai”, Rēzeknes novada Bekšos.

Paldies skolotājai B. Brūvelei par skolēnu sagatavošanu un I. Ivanovai, pasākuma iniciatorei un vadītājai.