Sportiskā Meteņu diena pirmsskolā. Dzimtās valodas diena. Rotaļu pēcpusdiena.

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Meteņus svin jautri, tāpēc pirmsskolas grupiņu mazie un lielie rūķīši šo dienu svinēja sportiskā garā – vizinājās ar ragaviņām un jautrojās sniegā. Šajā sniegainajā dienā bērni varēja pēc sirds patikas izbaudīt ziemas priekus! Bērniem patika vizināties no kalniņa lejā ar paliktņiem, vizināt vienam otru ar ragaviņām, patika, ka viņus vizina ar ragaviņām audzinātājas un auklītes.

Īpaša tradīcija, raksturīga tieši Meteņiem, ir Meteņa lietus: bērni pienāk pie klētiņas un sauc Meteni, šis parādās un izmet linu pogaļas; kamēr bērni tās lasa, Metenis uzlej virsū tiem ūdeni. Šī tradīcija laika gaitā ir pārveidojusies un zaudējusi savu sākotnējo jēgu. Mūsdienās Metenis met bērniem konfektes vai cepumus. Bērniem bija iespēja iepazīt šo senatnīgo tradīciju un ķert Meteņa mestās konfektes.

21. februāris – starptautiskā dzimtās valodas diena. Tā tiek svinēta visā pasaulē kopš 1999.gada, kad UNESCO izveidoja valodas piemiņas dienu ar mērķi veicināt izpratni par pasaules valodu un kultūru daudzveidību, aizsargāt un attīstīt valodu dažādību pasaulē.

Pirmsskolas lielie rūķīši šajā dienā atzīmēja ne tikai Meteņus, bet arī dzimtās valodas dienu. Audzinātāja skaidroja bērniem, ka, cilvēki, savā starpā sazinoties, lieto valodu, un katrā valstī ir sava dzimtā valoda. Mēs esam Latvijas pilsoņi, tāpēc mūsu dzimtā valoda ir latviešu valoda, tā ir skanīga un skaista, jo tieši tā ir mūsu dzimtā valoda. Lai saprastu, cik mūsu valoda ir skaista, bērni skaitīja jaukus dzejolīšus un dziedāja skanīgas dziesmiņas latviešu valodā, gāja rotaļās, kuras ir tradicionālas latviešu tautai, klausījās latviešu tautasdziesmas, ko sacerējusi latviešu tauta. Rotaļā ,,Zinām kāda katram dziesma” bērni noskaidroja, ka katram sava valodiņa ir dārga. Vēl bērni veica dažus radošus darbiņus krāsoja, grieza un līmēja dzejolītim sižetiskos tēlus un secināja, ka mums, visiem cilvēkiem, kopīga  ir viena – cilvēku sirds valoda!

Jaunākajā pirmsskolas grupiņā pēc Meteņu svinēšanas ārā notika rotaļu pēcpusdiena grupiņas telpās. Tautas ticējums vēsta, ja bērni šajā dienā ir priecīgi, tad izdošoties viss gads līdz nākamajiem Meteņiem! Tāpēc mazie rūķīši dziedāja, dejoja un gāja rotaļās. Bērni iepazina gan latviešu tautas, gan arī pasaules bērnu rotaļas. Vislielāko prieku bērniem sagādāja rotaļas ar mīkstajām mantiņām – krāsainajiem lācīšiem. Pēc līksmajām rotaļām un dejām bērni cienājās ar konfektēm, jo viens no Meteņdienas ticējumiem vēsta, ka šajā dienā vajag mieloties, tad būs bagāta un auglīga vasara.