You are currently viewing Sveču diena pirmsskolā

Sveču diena pirmsskolā

Uz lielu balli
Sanāca sveces,
Ai, kas par gaismu
Debesīs tecēs!

Kas to prieku jutīs?
Kas to prieku redzēs?
Kur būs tie bērni,
Kas apkārt tecēs?

Ziemas pēdējais mēnesis ir klāt. Latvieši februāri senatnē dēvējuši par Sveču mēnesi. Īpaša bija Sveču diena. Šajā dienā tika vērota daba, lai prognozētu kāda būs  vasara. Ja Sveču dienā pil no jumtiem un sniegs vismaz drusciņ kūst (kaut tik, cik gailim nodzerties), tad varam gaidīt dikti labu un auglīgu vasaru.

Arī Galēnu pirmsskolas jaunākie bērni vēroja laika apstākļus un atzīmēja Sveču dienu. Tika secināts, ka gaidāma silta un auglīga vasara. Bērni iepazinās ar latviešu tautas tradīcijām Sveču dienā un Galēnu bibliotēkā apskatīja sveču izstādi, kur varēja redzēt dažādu formu, krāsu un izmēru sveces.  Pēc tam, iespaidojušies no redzētā, paši izveidoja savas sveces no dažādiem materiāliem – kartona, aplikācijas papīra, kreppapīra un diegiem. Noslēgumā tika izspēlēta kustību rotaļa ,,Sveču balle”.