You are currently viewing Sveču nedēļa

Sveču nedēļa

Mazie rūķīši, gaidot sveču dienu, šajā nedēļā veica dažādus eksperimentus: tika atsaldētas vasarā plūktās puķes, atsaldētajā puķu šķidrumā tika novietota iedegta svece, bet tad virsū likta glāze. Svecītei degot, tika izdedzināts viss gaiss, kas radīja vakuumu, kā rezultātā ūdens no šķīvīša tika ievilkts glāzē. Tad bērni ūdenī lika ziedus, akmentiņus, zīles, dažāda veida sveces un tika prognozēts, vai iedegtā svece peldēs vai nogrims. Lūkojoties uz peldošajām svecēm, bērni gremdējās atmiņās par vasaru. Bērni sagrieza smaržīgo tūju zariņus un izrotāja ar tām peldošo sveču ūdeni. Noslēgumā Sveču dienā bērni aplūkoja Galēnu pamatskolas bērnu veidoto sveču izstādi.