Tautas deju skate Preiļu novadā

Galēnu skolas deju kolektīviem lieli svētki. Esam pārņemti ar deju skates prieku un iedvesmu. Ikdienu mēģinājumu sūrais darbs tiek atalgots ar vērtējumu. Paldies sirsnīgajiem, smaidīgajiem un skaistajiem 34 dejotājiem, tā ir gandrīz puse no skolēnu kopskaita! Paldies skolotājai Solvitai Mednei-Novikai par ieguldīto darbu, sirdsmīlestību skolēnu kultūrizglītībā, skolēnu kolektīva saliedēšanā! Paldies pedagogu kolektīvam par atbalstu deju kolektīviem!