“Teātra talantu diena – 2023”

“Teātra talantu diena – 2023.” Pasākumu organizē Galēnu pamatskolas teātra pulciņa un teātra mākslas skolotājas Iveta un Reģīna.

Pasākumā piedalās: Preiļu 1.pamatskolas, Preiļu 2.vdusskolas, Salas sākumskolas un Galēnu pamatskolas teātru kolektīvi un mācību priekšmeta – teātra māksla – sesto un septīto klašu audzēkņi.