Vokālo ansambļu un koru sadziedāšanās pasākumā “Mana dziesma Latvijai” Rēzeknes novada Lendžos

15.novembrī Galēnu pamatskolas vokālie ansambļi piedalījās vokālo ansambļu un koru sadziedāšanās pasākumā “Mana dziesma Latvijai” Rēzeknes novada Lendžos.

Esam priecīgi dziedāt dziesmas savai dzimtenei Latvijai vienā kopkorī ar: Maltas, Gaigalavas, Verēmu, Tiskādu, Rēzeknes, Viļānu, Sakstagala, Kaunatas. Feimaņu un Aizkraukles skolu skolēniem.

Paldies ,Maltas vidusskolas mūzikas skolotājai Irēnai Ivanovai par pasākuma organizāciju! Rēzeknes novada pašvaldībai par saldajiem kliņģeriem un mūzikas skolotājai Birutai Brūvelei par ansambļu sagatavošanu pasākumam! Paldies Kristapam par muzikālo pavadījumu!