Rudens sesija pedagogiem tēmā “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem”

06.10. Galēnu pamatskolas sadarbības partneris Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs organizēja rudens sesiju pedagogiem par tēmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem”. Galēnu pamatskolas metodiskā darba un atbalsta komandu pārstāvji Jūlija Belkovska un Ilona Sondare bagātināja savu pieredzi, kā adaptēt mācību līdzekļus, iepazina 3D formāta taktilo mācību līdzekļu izstrādi, guva priekšstatu kā notiek bērnu mobilitāte/orientēšanās un sociālo iemaņu veidošanās, iepazina Braila rakstu un tā dažādās izmantošanas iespējas, piedalījās mācību stundu vērošanā.