You are currently viewing <strong>Tinu, tinu burtiņu.</strong>

Tinu, tinu burtiņu.

Mērķis.

Sīkās motorikas treniņš un vārdu krājuma paplašināšana.

Nepieciešamie materiāli.

Resni, kantaini zīmuļi vai flomāsteri, vilnas diegi (vienāda garuma), burtiņi (materiāls: biezs kartons, plastmasa, koks)

Norise.

Skolotāja pirms rotaļas sagatavo burtu tinamos, t.i. pie zīmuļa piesien diegu, kura otrā galā piesien burtu. Skolotājs aicina bērnus sadalīties trīs komandās. No katras komandas izvēlās vienu pārstāvi. Katrs bērns izvēlās burtiņu, tad izdomā vārdu uz doto burtu un vienu reizi pietin diegu. Grupas biedri drīkst palīdzēt izdomāt vārdu, ja nepieciešams. Tā bērni turpina izdomāt vārdus līdz uztin savu burtiņu pie zīmuļa. Tad nāk citi bērni vietā, nomainot burtus.

Variants.

Bērniem var piedāvāt uz ātrumu tīt diegu un visu tīšanas laiku izrunājot velkamo burtu, bet beidzot uztīšanu jāpasaka vārds, kas sākas ar šo burtu, piem., S, S, S, S, S … SAULE