You are currently viewing Graudu kaste lasītprasmes attīstīšanai

Graudu kaste lasītprasmes attīstīšanai

Mērķi.

Sīkās motorikas attīstīšana, kustību koordinācija, vārdu krājuma paplašināšana, saistīt attēlu un vārdu, klasificēt attēlotās lietas,  uzlabot bērna runu un valodas sapratni, lasītprasmes attīstīšana, lasīšana ar izpratni, rakstītprasmes attīstīšana, bērna pašapziņas celšana.

Nepieciešamie materiāli.

Kaste, graudi, laminēti attēli ar vārdiem (divos eksemplāros, bet viens no eksemplāriem tiek sadalīts uz vārdu un attēlu), laminētas piktogrammas un vārdi (divos eksemplāros, bet viens no eksemplāriem tiek sadalīts uz vārdu un piktogrammu), teksts ar piktogrammām, lapiņas, skavotājs, vairākkārt aiztaisāmie caurspīdīgi maisiņi, rakstāmpiederums.

Norise.

1.variants

Graudos tiek paslēpti attēli un vārdi. Bērns atrod piem., attēlu, nosauc to un noliek maliņā, bet, ja atrod vārdu, tad izlasa to un pieliek pie attiecīgā attēla, ja tāds ir. Kad visi attēli un vārdi  tiek atrasti un salikti kopā, tad tiek paņemtas nesadalītās kartiņas un ar to palīdzību tiek pārbaudīts, vai pareizi tika izlasīti un savienoti vārdi ar attēliem. Noslēgumā bērns noraksta vārdus no attēliem, kas pareizi tika savienoti. Norakstītos vārdus bērns saskavo.

2.variants

Graudos tiek paslēptas piktogrammas un vārdi. Bērns atrod, piem., piktogrammas, nosauc to un noliek maliņā, bet, ja atrod vārdu, tad izlasa to un pieliek pie attiecīgās piktogrammas, ja tāda ir. Kad visas piktogrammas un vārdi  tiek atrasti un salikti kopā, tad tiek paņemtas nesadalītās kartiņas un ar to palīdzību tiek pārbaudīts, vai pareizi tika izlasīti un savienoti vārdi ar piktogrammām. Tekstā ar piktogrammām sameklē atrastos vārdus un nosvītro tos. Noslēgumā bērns noraksta vārdus no attēliem, kas pareizi tika savienoti. Norakstītos vārdus bērns saskavo.

P.s.  Ērtākai tālākai izmantošanai kartiņas un vārdi tiek sašķiroti pa tēmām, vārdšķirām caurspīdīgos maisiņos un uz atsevišķas lapas uzraksta vārdus  vai arī uzdrukā visus attēlus, kādi vārdi atrodas  šajā maisiņā.

Piktogrammas ar tekstu tika veidotas ar “Widgit” programmu, ko ērti arī turpmāk izmantot dažādākos veidos, lai attīstītu bērna lasītprasmi.

Atbildēt