Vieslekcija par Satversmi

29. aprīlī skolā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs un Satversmes tiesas administrācijas vadītāja Marika Laizāne- Jurkāne ar lekciju par Satversmes tiesas darbību. Sākumā runāja par mūsu valsts dibināšanu un par Latvijas Republikas Satversmes nodibināšanu 1922.gadā. Un tā ir maz mainījusies līdz šim brīdim. Katru gadu notiek zīmējumu konkurss, kur bērni zīmē Satversmi.

Stāstīja par to, kā tauta pārvalda valsti:

  • Vēlēšanas
  • Tautas nobalsošana
  • Likumdošanas tiesības

Tiesu vara Latvijā, tā ir Augstākā tiesa un Satversmes tiesa

Kas var būt par Satversmes tiesas tiesnesi:

  • Latvijas pilsonis- augsti kvalificēts un godīgs jurists
  • Ieguvis augstāko juridisko izglītību-maģistrs, doktors
  • Darbojies juridiskajā specialitātē
  • Prot valsts valodu augstākajā līmenī
  • Sasniedzis noteiktu vecumu

Kas var versties Satversmes tiesā un , kas var pārskatīt Satversmes tiesas spriedumu.

Beigās bija arī neliels konkurss, skolēni labi zināja atbildes.

Uzdāvināja plakātu ar Latvijas Satversmi, dažādas grāmatas, pildspalvas.