Ziemassvētki pirmsskolā

Kā Ziemassvētkus svinēsim?

Piparkūkas izcepsim,

Labus darbus darīsim,

Dāvaniņas taisīsim,

Dzejolīšus skaitīsim,

Dziesmiņas dziedāsim,

Ciemos rūķus gaidīsim,

Kopā svētkus svinēsim!

23. decembrī Galēnu KN uz tikšanos visus pirmsskolas vecuma bērnus aicināja Bings un Koko, lai kopā ar bērniem ietu rotaļās, minētu mīklas, dziedātu dziesmiņas un sagaidītu Ziemassvētku vecīša ierašanos. Pasākumu atbalstīt un mazos bērnus iepriecināt bija ieradušies arī skolas vokālā ansambļa dalībnieki.

Mazie un lielie rūķīši Ziemassvētku vecītim bija sagatavojuši pārsteigumu – jaukus priekšnesumus. Lielie rūķīši dziedāja bērnu dziesmiņu ,,Kā rūķītis konfektes stādīja” un aicināja citus bērnus uz kopīgu rotaļu ,,Tā, tā, tā,” savukārt, mazie rūķīši klātesošos iepriecināja ar divām rotaļdejām – “Uzbur sniegu” un “Ceļam sniegavīru.”

Ziemassvētku pasākums norisinājās ļoti patīkamā gaisotnē, bērniem sagādājot patiesi daudz jautru brīžu un pozitīvu emociju! Vislielākais prieks, protams, bija saņemt dāvanas – konfektes – no paša Ziemassvētku vecīša. 

Sirsnīgs paldies svētku organizētājiem, vadītājiem un visiem dalībniekiem!

Pirmsskolas skolotāju kolektīvs