You are currently viewing Zilbju zivs

Zilbju zivs

Mērķis.

Veidot izpratni par zilbju veidošanos.

Nepieciešamie materiāli.

Mapes vāks, pērles, makšķernieku aukla, marķieris, lai uzrakstītu patskaņus uz zivs, uzliekamie burti.

Norise.

Zivs acs vietā uzliek burtu (līdzskani). Visas pērlītes ir savilktas pie galvas. Tad bērns ņem pērlīti un velk to no galvas sauc līdzskani līdz patskanim, bet tiklīdz pērlīte nokļūst līdz patskanim nosauc arī patskani, piem., JJJJJJJJ…A  rezultātā veidojas zilbe  JA.