You are currently viewing <strong>Zināšanu pārbaude</strong>

Zināšanu pārbaude

Mērķis: attīstīt lasītprasmi,  redzes uztveri,  bērniem interesantā veidā skolotājs pārbauda bērna zināšanas, lai plānotu turpmāko mācību procesu, individuālo pieeju.

Nepieciešamie materiāli:

Zinātnieks ar izgrieztu binokļa lēcu, kurš ir ielaminēts. Ielaminēts lielo un mazo burtu alfabēts. Ielaminēti atsevišķi burtiņi (aplīšos)- lielie un mazie. Lipekļi. Meitenes  Zines un zēna Ziņa zīmējumi, kuros tērpi sadalīti 33 rūtiņās un apģērbs izkrāsots ar dzeltenu marķieri.

Norise:

Lai saprastu, kādas ir bērnu kopējās burtu zināšanas, tās var pārbaudīt dažādos veidos. Uz dzirdi burtus pārbauda šādi: bērns izvēlās sev tīkamu zīmējumu  un uz apģērba rūtiņās raksta burtus, ko sauc skolotāja. Skolotāja pielabo vai uzraksta bērna vietā burtu, ko bērns nezina. Uz redzi burtus pārbauda šādi: bērni, ,,braukājot” ar zinātnieku pa alfabētu, sauc tur redzamos burtus- gan lielos, gan mazos burtus.

Skolotāja zīmējuma Zines un Ziņa otrā pusē atzīmē burtus, ko bērns atpazīst un burtus, kurus nezina. Izdara secinājumus par to, ko bērns ir apguvis un ko nav, kas būtu jāatkārto.

Skolotāja iegūtos rezultātus atzīmē novērošanas protokolā.

Variants:

Uz grīdas izveido burtu celiņu. Bērns ņem savu pētnieku un meklē burtu un mēģina atpazīt to.