You are currently viewing Pūces jautājums.

Pūces jautājums.

Mērķis.
Attīstīt lasītprasmi. Lasīt ar izpratni. Veidot bērna pašapziņu.

Nepieciešamie materiāli.
No kartona un auduma izgatavota pūce. Sagatavoti un ielaminēti nedēļas jautājumi.

Norise.
Bērns (dežurants) no pūces izvelk dienas jautājumu. Visi bērni dienas garumā meklē atbildi uz doto jautājumu.