Zvaigžņu stunda

30.05. Galēnu pamatskolā notika pasākums Zvaigžņu stunda.

Paldies par augstiem un optimāliem mācību sasniegumiem 28 pamatskolas 5.-9.klašu skolēniem, 11 sākumskolas skolēniem.

7 skolas pedagogiem par skolēnu sagatavošanu valsts, starpnovadu, novada un skolas olimpiādēm.

15 skolotājiem par skolēnu iesaistīšanu, mudināšanu un aktivizēšanu piedalīties dažādos konkursos un panākumiem tajos.

Skolēni saņēma pateicības un pagodinājuma rakstus arī par sasniegumiem sporta, tehniskās jaunrades un kultūrizglītības jomā. Tika izteiktas pateicības arī skolēnu vecākiem.

Pasākumā Preiļu novada Izglītības pārvaldi pārstāvēja Evelīna Visocka, izglītības un metodiskā darba speciāliste.

Pasākumā uzstājās mūzikas skolotāja Biruta Brūvele, koncertmeistare Inta Brence.