Aglonas vidusskolas Naaizmērstulei veltītā Latgales novada lauku skolu jaunrades darbu un ilustrāciju konkurss

Konkursa tēma: “ Lobi dorbi var byut leli un mozi.”

            (Naizmērstule)

 Konkursā, Galēnu pamatskolas 7. un 8.klases skolēni, zīmēja ilustrāciju par doto tēmu. Ilustrācijās atainoja ainavas, sakopšanas darbus, lielu un mazu labo darbu nozīmi ikdienā. Ilustrācijas varēja zīmēt sev pašam brīvi izvēlētajā tehnikā, atbilstoši iecerei.

Konkursa noslēgums notika attālināti 2022.gada 10.martā.

Sveicam 5.-7.klašu grupā Sandi Endiju Dimitrijevu ar 2.vietu

               8.-9.klašu grupā Edīti Rimšu  ar 3.vietu.