Artikulācijas vingrojums ,,Pirmais‌ ‌burtiņš‌ ”

Mērķis: attīstīt lasītprasmi, nostiprināt balss aparātu, noslīpējot pareizas tam svarīgo orgānu kustības skaidras izrunas skaņas, vārdu, to savienošanu vienā runas plūsmā, jo tas ļoti ietekmē gan lasītprasmes attīstību,  gan rakstīprasmi.

Norise:

Artikulācijas vingrojums, ko dažādos veidos var izmantot dažādu tēmu apguvē un pirmās skaņas saklausīšanā.

Dzīvās būtnes

Ā-Ā‌ ‌–‌ ‌āpsim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ā‌‌          ‌‌/atver‌ ‌muti‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ā‌ ‌

Ū-Ū-‌ ‌ūpim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ū‌‌             ‌‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌uz‌ ‌priekšu‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ū‌ ‌

O-O-‌ ‌odam‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌O‌‌  ‌‌/izstiepj‌ ‌lūpas‌ ‌uz‌ ‌priekšu‌ ‌apaļoti‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌O‌   

Ē-Ē‌ ‌-ērglim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ē‌‌        ‌‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌platā‌ ‌smaidā‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ē‌ ‌

Ī-Ī‌ ‌-īsspārnim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ī‌‌      ‌‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌šaurā‌ ‌smaidā‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ī‌ ‌

Upes

Ā-Ā – Āžupītei (Valmieras raj.) pirmais burtiņš Ā   /atver muti un izrunā patskani Ā

Ū-Ū- Ūdrupītei (Cēsu raj.) pirmais burtiņš Ū /iestiepj lūpas uz priekšu un izrunā patskani Ū                    

O-O- Ogres upei pirmais burtiņš O  /izstiepj lūpas uz priekšu apaļoti un izrunā patskani O

Ē-Ē -Ērgļupītei (Valkas raj.) pirmais burtiņš Ē  /iestiepj lūpas platā smaidā un izrunā  patskani Ē

Ī-Ī -Īvandes upītei (Talsu raj.) pirmais burtiņš Ī   /iestiepj lūpas šaurā smaidā un izrunā patskani   

Vārdi

Ā-Ā‌ ‌–Ārim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ā‌‌     ‌‌/atver‌ ‌muti‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ā‌ ‌

Ū-Ū-‌ ‌Ūvim‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ū‌‌      ‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌uz‌ ‌priekšu‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ū‌ ‌

O-O-‌ ‌Olgai‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌O‌‌   ‌‌/izstiepj‌ ‌lūpas‌ ‌uz‌ ‌priekšu‌ ‌apaļoti‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ patskani‌ ‌O‌

Ē-Ē‌ ‌-‌ ‌Ērikai‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ē‌‌    ‌‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌platā‌ ‌smaidā‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ē‌ ‌

Ī-Ī‌ ‌-‌ ‌Īrisai‌ ‌pirmais‌ ‌burtiņš‌ ‌Ī‌‌          ‌‌/iestiepj‌ ‌lūpas‌ ‌šaurā‌ ‌smaidā‌ ‌un‌ ‌izrunā‌ ‌patskani‌ ‌Ī‌ ‌

Kāds‌  ‌ir‌ ‌burtiņš‌ ‌tavs?‌ ‌