Izsalkušais lācītis.

Mērķis.

Bērni veic iesildīšanas vingrinājumus.

Norise.

Skolotāja ar bērniem veido apli. Tad skolotāja skaita skaitāmpantiņu un rāda kustības, bet bērni atkārto. 

Mostas lācis rītā  agri              (atdarina mošanos izstaipās, žāvājās)

Abas ausis pakasa,                   (pakasa abas ausis)

Vēderiņu paglauda.                  (glauda vēderu)

Dusmīgi nu ierūcas,-                (visi sanāk aplī dusmīgi rūc)

Lācītis ir izsalcis.                     (rokas pie galvas turot, bēdīgi iziet no apļa)

Skatās šur, skatās tur,               (pagriežas uz vienu pusi paskatās, uz otru)

Kur ir gardums atrodams?        (rokas noplāta)

Priecīgs paliek lācītis                (priecīgi visi sanāk aplī un sit plaukstiņas)

Medutiņu atradis.                      (aplaiza lūpas)