You are currently viewing <strong>Kāds ir mans burtiņš?</strong>

Kāds ir mans burtiņš?

Mērķis.
Paplašināt vārdu krājumu. Atpazīt un izšķirt skaņas, saklausīt skaņu vārda sākumā. Iepazīt skaņai atbilstošu simbolu – lielo un mazo burtu.

Nepieciešamie materiāli.
Sērkociņu kastes, attēli, lielo un mazo burtu attēli.

Norise.
Uz sērkociņu kastītes uzlīmē attēlu, bet iekšā kastītē ieliek burtu. Tad kastītes apgāž otrādi un piestumj galda malai. Bērns izvēlas kastīti, apgriež to otrādi, nosauc attēlu. Pēc tam bērnam jānosauc arī attēla pirmais burts. Tad bērns attaisa vaļā kastīti un pārliecinās par savu atbildi.

Variants.
Bērnam tiek piedāvātas 3-4 kastītes un burtiņi, kuriem jāatrod pareizā vieta.